Редни број   Име и презимеФункција/предмет/радно мјесто
1.Слободанка Граонићпрофесор српског језика и књижевности
2.Марина Тутапрофесор српског језика и књижевности
3.Бранка Јеремићпрофесор енглеског језика
4.Амела Сафић-Шабићпрофесор њемачког језика
5.Дубравка Живковићпрофесор латинског језика
6.Дајана Кукавицапсихолог
7.Јадранка Берапрофесор филозофије и демократије
8.Нада Баићпрофесор историје
9.Радмила Јапунџапрофесор географије
10.Марина Мајсторовићпрофесор биологије
11.Снежана Кењалопрофесор хемије
12.Бранко Љепојапрофесор физике
13.Маријана Адамовићпрофесор математике
14.Рајко Мајсторовићпрофесор математике
15.Љубомир Дрљачапрофесор физичког васпитања
16.Злата Иветићпрофесор ликовне културе
17.Горан Вулетапрофесор музичке културе
18.Милан Васићпрофесор рачунарства и информатике
19.Саша  Личинапрофесор рачунарства и информатике
20.Слободанка Недимовићпрофесор руског језика