Педагошко – психолошка служба

У школи ради педагошко-психолошка служба која пружа професионалну помоћ ученицима, њиховим родитељима и наставницима школе. Поред свакодневних послова (тренутни проблеми у школи, савјетодавни рад за ученике и наставнике, пријем нових ученика, индивидуални разговори са ученицима, сарадња са родитељима, анализе успјеха, радионице са ученицима, аналитичко – истраживачки рад…) педагошко – психолошка служба задужена је и за професионалну оријентацију, евалуацију рада школе и развојно планирање.

ПЕДАГОГ ШКОЛЕ: Божана Маливук

У школи ради од

и бави се осавремењавањем наставног

процеса кроз методе активне наставе,

помаже наставницима у планирању и

реализацији часова, разговара са ученицима

њиховим родитељима о проблемима у

учењу и начинима њиховог рјешавања.

Координатор је Стручног актива за развојно

планирање школе, заједно са колегиницом у

служби бави се професионалном

оријентацијом ученика, а координира и

велики број пројеката у школи.

ПСИХОЛОГ ШКОЛЕ: Валентина Граонић-

Шурлан

У школи је од године и тренутно ради

као један од стручних сарадника. У свом

послу настоји да да подстицај позитивним

снагама сваке особе или ситуације са којима

се среће у свом свакодневном раду. Ради на

ослобађању креативног потенцијала група и

појединаца кроз љубав и самоприхватање.

Труди се да припрема и реализује предавања

из актуелних тема значајних за младе како

би нам на тај начин прењела поруку да смо

овдје да би се развијали и напредовали

најприје као појединци, а затим и као

друштво.