Oрганизација рада

Настава гимназије изводи се само у пријеподневној смјени.

Радно вријеме гимназије је од 7.00 – 15.00.

Радно вријеме секретара гимназије је а рад са странкама

Радно вријеме рачуноводства гимназије је

Радно вријеме библиотеке је

Радно вријеме стручне службе (педагога и психолога) је

Професори обављају пријем родитеља у вријеме које се утврђује у складу са њиховим распоредом часова.

ПРИЈЕ ПОДНЕ
1.час 07.30 – 08.15.
одмор 5 мин
2.час 08.20 – 09.05.
одмор 5 мин
3.час 09.10. – 10.55.
одмор 15 мин
4.час 10.10. – 10.55.
одмор 5 мин
5.час 11.00. – 11.45.
одмор 5 мин
6.час 11.50. – 12.35.
одмор 5 мин
7.час 12.40 – 13.25.