Уводни дио за програм(апликацију MS Excel) можете преузети доле на наведеној вези (link)

Uvod_u_Exce_S_L