Додатна настава

Додатна настава подразумијева додатне наставне сате на којима се допуњује и обогаћује наставно градиво из одређених предмета, а намијењена је ученицима који желе проширити своја знања. Изводи се са посебно надареним и амбициозним ученицима који показују висок ниво у овладавању наставног садржаја. Овај вид наставе разликује се од редовне наставе због мањег броја ученика и њихове веће мотивације за рад. Више је усмјерена на њихову креативност и њихов самостални рад. Развија код ученика способност логичког, критичког и стваралачког мишљења. Поред изразито општеобразовне функције, она има и значајну васпитну функцију – позитивно и снажно утиче на интелектуално, радно, естетско и морално васпитање ученика. Такође се оставља могућност да се ученици током године по потреби укључе у релевантне пројекте.

У нашој школи додатну наставу воде предметни наставници, а похађају је ученици од првог до четвртог разреда. Зависно од потреба ученика или процјене професора, додатна настава се може организовати из било којег предмета. Ове школске године додатна настава се реализује из сљедећих наставних предмета: