Школска библиотека

Школска библиотека Гимназије „Петар Кочић“ ради у пријеподневној смјени. Књижевни фонд/књиге су распоређене………. и уредно се води библиотечка евиденција и статистика. Тренутно стање књижевног фонда је….

biblioteka

МАРИНА ЋУЛИБРК, библиотекар

У току свог радног времена библиотекар редовно помаже ученицима при избору стручне литературе, даје упутства за писање одређених реферата и семинарских радова.

План рада библиотекара:

 • обука ученика за рад у библиотеци
 • припремање и формирање електронских каталога
 • слагање библиотечког фонда
 • рад на прикупљању нових наслова (лектира и уџбеника)
 • евиденција набављених књига
 • одлазак на сајмове и изложбе
 • представљање нових и значајних наслова наставницима и ученицима
 • припрема пригодних изложби књига
 • сарадња са другим школама и матичном библиотеком
 • просторно уређење библиотеке
 • припремање и одржавање културних активности.